Tool-Set for machining HP Tubing (1/4" & 3/8" - w/o bending tool) - Allfi Waterjet P/N 882015

Tool-Set for machining HP Tubing (1/4" & 3/8" - w/o bending tool) - Allfi Waterjet P/N 882015

  • $992.25


Tool Set for coning and threading 1/4" and 3/8" HP Tubing.  Part Number 882015.